Hazánkban az egyik olyan faj, mely leginkább a városi konfliktusok forrása lehet, a vaddisznó. Jelen van Európa számos nagyvárosában, pl. Berlinben, Barcelonában, Rómában, Vilniusban, Belgrádban vagy Budapesten is. Tágtűrésű faj, mely meglehetősen könnyen alkalmazkodik a városszéli peremterületek körülményeihez. Jellemzően csapatokban, kondákban kóborolnak, károkat elsősorban túrásukkal okoznak, de már önmagában városi jelenlétük konfliktusok forrása. Nem mellékes az sem, hogy a vaddisznók személyi sérüléseket is okozhatnak. Jelenleg még kevéssé ismertek és vizsgáltak azok a tényezők, körülmények, melyek a városok környékén gyakran jelentős sűrűségben előforduló vaddisznókat a belterületre vonzzák, vagy a városi túlélésüket biztosítják. Az eddigi vizsgálatok szerint ilyen kedvező hatást gyakorolhat a rendelkezésre álló megfelelő mennyiségű, könnyen elérhető, antropogén eredetű táplálék. Kedvezőek lehetnek a külterületekről benyúló természetszerű erdőfoltok, a városokban, városszéleken található elhanyagolt kertek, parkok.

Kutatásunk során azt vizsgáltuk, hogy milyen módon alkalmazkodik a vaddisznó területhasználatában, táplálkozási stratégiájában és táplálékválasztásában a városi környezethez. Ezeken túl összehasonlító genetikai vizsgálatunkban pedig az alkalmazkodás, szelekció genetikai bizonyítékait kerestük. Eredményeink szerint Budapesten belül a vaddisznó mozgáskörzete kisebb, mint a természetes környezetben. Táplálkozási stratégiája a természeteshez hasonló, de táplálékválasztása eltérő attól. A genetikai vizsgálatok többszörös alapító hatást és a 18-as kromoszóma egy régiója esetében erőteljes szelekciós hatást igazolt.