A lápok ugyanis olyan különleges ökoszisztémák, melyek dokumentálják a saját történetüket, de csapdába ejtik a légkörből bekerülő különböző anyagokat és élőlényeket is, ezáltal komplex őskörnyezeti rekonstrukciót tesznek lehetővé. Az üledékrétegekből úgy olvasnak a kutatók, mint egy könyv lapjaiból. A lápok eltemetődött rétegeiből következtethetünk az egykori csapadékviszonyokra, de az ember tájformáló hatására is. Az előadó az MTA BTK Régészeti Intézetében végzett kutatásainak legújabb eredményeit is bemutatja, különös tekintettel a történelmi korok klímájának változásaira, valamint a középkori tógazdálkodás újabban előkerült emlékeire.

Fotó: Jakab Gusztáv